Toàn màn hình

With header map

10 Danh sách BĐS
Sắp xếp theo:
Nổi bật
 • 876K
 • 7.6K/sq ft

Design apartment

 • 876K
 • 7.6K/sq ft
Quincy St, Brooklyn, NY, USA, Quincy St, , New York, New York, United States
 • Giường: 3
 • Bồn tắm: 2
 • Nhà xe: 1
 • 2560 Sq Ft
 • Apartment
Chi tiết
5 năm trước
Nổi bật
 • 540K
 • 3.7K/sq ft

Renovated studio

 • 540K
 • 3.7K/sq ft
194 Mercer Street, 627 Broadway, New York, NY 10012, USA, 194 Mercer Street, , New York, New York, United States
 • Giường: 4
 • Bồn tắm: 2
 • Nhà xe: 1
 • 1200 Sq Ft
 • Studio
Chi tiết
5 năm trước
Nổi bật
 • 3.6K/mo

Commercial central shop

 • 3.6K/mo
Marcy Av, Brooklyn, NY 11211, USA, Marcy Av, Brooklyn, , New York, New York, United States
 • 2350 Sq Ft
 • Shop
Chi tiết
5 năm trước
 • 967K
 • 9.8K/sq ft

Design place apartment

 • 967K
 • 9.8K/sq ft
Sackett St, Brooklyn, NY 07304, USA, Sackett St, , New York, New York, United States
 • Giường: 5
 • Bồn tắm: 3
 • Nhà xe: 1
 • 3890 Sq Ft
 • Studio
Chi tiết
5 năm trước

Comfortable apartment

 • 1.6K/mo
Fulton St, Brooklyn, NY, USA, Fulton St, , New York, New York, United States
 • Giường: 4
 • Bồn tắm: 2
 • Nhà xe: 1
 • 4300 Sq Ft
 • Apartment
Chi tiết
5 năm trước

Relaxing apartment

 • 2.8K/mo
Marcy Ave, Brooklyn, NY, USA, 1542 Water Street, Riverview, Clinton County, , New York, New York, United States
 • Giường: 1
 • Bồn tắm: 1
 • Nhà xe: 1
 • 2360 Sq Ft
 • Apartment
Chi tiết
5 năm trước
 • 456K
 • 2.9K/sq ft

Ample studio at last floor

 • 456K
 • 2.9K/sq ft
Nassau St, New York, NY, USA, Nassau St, , New York, New York, United States
 • Giường: 3
 • Bồn tắm: 2
 • Nhà xe: 1
 • 1560 Sq Ft
 • Studio
Chi tiết
5 năm trước

Confortable apartment

 • 3.7K/mo
Metro Plaza Dr, Jersey City, NJ 07302, USA, Metro Plaza Dr, , New York, New York, United States
 • Giường: 1
 • Bồn tắm: 2
 • Nhà xe: 1
 • 1900 Sq Ft
 • Apartment
Chi tiết
5 năm trước

So sánh các bảng liệt kê

So sánh