Toàn màn hình
52 Kết quả tìm thấy
Sắp xếp theo:
Nổi bật
 • 1.9K/mo

Modern office space

 • 1.9K/mo
2208 Southwest Dr, Los Angeles, CA 90043, USA, 2208 Southwest Dr, , Los Angeles, California, United States
 • 1900 Sq Ft
 • Office
Chi tiết
5 năm trước
Nổi bật
 • 990K
 • 5.4K/sq ft

Villa with pool

 • 990K
 • 5.4K/sq ft
6111 Brynhurst Ave, Los Angeles, CA 90043, USA, 6111 Brynhurst Ave, , Los Angeles, California, United States
 • Giường: 4
 • Bồn tắm: 1
 • Nhà xe: 1
 • 3410 Sq Ft
 • Villa
Chi tiết
5 năm trước
Nổi bật
 • 9K/Tháng

Office in downtown

 • 9K/Tháng
1417 Glendale Blvd, Los Angeles, CA 90026, USA, 1417 Glendale Blvd, , Los Angeles, California, United States
 • 3100 Sq Ft
 • Office
Chi tiết
5 năm trước
Nổi bật
 • 11K/mo

New apartment nice view

 • 11K/mo
8100 S Ashland Ave, Chicago, IL 60620, USA, 8100 S Ashland Ave, , Chicago, Illinois, United States
 • Giường: 3
 • Bồn tắm: 1
 • Nhà xe: 1
 • 1789 Sq Ft
 • Apartment
Chi tiết
5 năm trước
Nổi bật
 • 876K
 • 7.6K/sq ft

Design apartment

 • 876K
 • 7.6K/sq ft
Quincy St, Brooklyn, NY, USA, Quincy St, , New York, New York, United States
 • Giường: 3
 • Bồn tắm: 2
 • Nhà xe: 1
 • 2560 Sq Ft
 • Apartment
Chi tiết
5 năm trước
Nổi bật
 • 540K
 • 3.7K/sq ft

Renovated studio

 • 540K
 • 3.7K/sq ft
194 Mercer Street, 627 Broadway, New York, NY 10012, USA, 194 Mercer Street, , New York, New York, United States
 • Giường: 4
 • Bồn tắm: 2
 • Nhà xe: 1
 • 1200 Sq Ft
 • Studio
Chi tiết
5 năm trước
Nổi bật
 • 3.6K/mo

Commercial central shop

 • 3.6K/mo
Marcy Av, Brooklyn, NY 11211, USA, Marcy Av, Brooklyn, , New York, New York, United States
 • 2350 Sq Ft
 • Shop
Chi tiết
5 năm trước
Nổi bật
 • 590K
 • 3.5K/sq ft

Guaranteed modern home

 • 590K
 • 3.5K/sq ft
905 Brickell Bay Dr, Miami, FL 33131, USA, 905 Brickell Bay Dr, , Miami, Florida, United States
 • Giường: 3
 • Bồn tắm: 2
 • Nhà xe: 1
 • 3410 Sq Ft
 • Single Family Home
Chi tiết
5 năm trước
Nổi bật
 • 459K
 • 2.6K/sq ft

New home for sale

 • 459K
 • 2.6K/sq ft
100 Chopin Plaza, Miami, FL 33131, USA, 100 Chopin Plaza, , Miami, Florida, United States
 • Giường: 4
 • Bồn tắm: 2
 • Nhà xe: 1
 • 1200 Sq Ft
 • Single Family Home
Chi tiết
5 năm trước

So sánh các bảng liệt kê

So sánh