Miami

15 Danh sách BĐS
Sắp xếp theo:
Nổi bật
 • 590K
 • 3.5K/sq ft

Guaranteed modern home

 • 590K
 • 3.5K/sq ft
905 Brickell Bay Dr, Miami, FL 33131, USA, 905 Brickell Bay Dr, , Miami, Florida, United States
 • Giường: 3
 • Bồn tắm: 2
 • Nhà xe: 1
 • 3410 Sq Ft
 • Single Family Home
Chi tiết
5 năm trước
Nổi bật
 • 459K
 • 2.6K/sq ft

New home for sale

 • 459K
 • 2.6K/sq ft
100 Chopin Plaza, Miami, FL 33131, USA, 100 Chopin Plaza, , Miami, Florida, United States
 • Giường: 4
 • Bồn tắm: 2
 • Nhà xe: 1
 • 1200 Sq Ft
 • Single Family Home
Chi tiết
5 năm trước
Nổi bật
 • 4.5K/mo

Light and modern apartment

 • 4.5K/mo
2436 SW 8th St, Miami, FL 33135, USA, 2436 SW 8th St, , Miami, Florida, United States
 • Giường: 4
 • Bồn tắm: 2
 • Nhà xe: 1
 • 1200 Sq Ft
 • Apartment
Chi tiết
5 năm trước
Nổi bật
 • 1.6M
 • 15K/sq ft

Equestrian Villa

 • 1.6M
 • 15K/sq ft
3385 Pan American Dr, Miami, FL 33133, USA, 3385 Pan American Dr, , Miami, Florida, United States
 • Giường: 4
 • Bồn tắm: 2
 • Nhà xe: 1
 • 1200 Sq Ft
 • Villa
Chi tiết
5 năm trước
 • 890K
 • 3.7K/sq ft

Amazing home for family

 • 890K
 • 3.7K/sq ft
501 Brickell Key Dr STE 400, Miami, FL 33131, USA, 501 Brickell Key Dr STE 400, , Miami, Florida, United States
 • Giường: 3
 • Bồn tắm: 2
 • Nhà xe: 1
 • 1450 Sq Ft
 • Single Family Home
Chi tiết
5 năm trước
 • 758K
 • 3.7K/sq ft

Family home for sale

 • 758K
 • 3.7K/sq ft
4767 Lake Rd, Miami, FL 33137, USA, 4767 Lake Rd, , Miami, Florida, United States
 • Giường: 3
 • Bồn tắm: 2
 • Nhà xe: 1
 • 2150 Sq Ft
 • Single Family Home
Chi tiết
5 năm trước
 • 3.6M
 • 2.6K/sq ft

Green house

 • 3.6M
 • 2.6K/sq ft
695 Buttonwood Ln, Miami, FL 33137, USA, 695 Buttonwood Ln, , Miami, Florida, United States
 • Giường: 5
 • Bồn tắm: 2
 • Nhà xe: 1
 • 5400 Sq Ft
 • Single Family Home
Chi tiết
5 năm trước

Renovated kitchen apartment

 • 1.9K/mo
NE 50th Terrace, Miami, FL 33137, USA, NE 50th Terrace, , Miami, Florida, United States
 • Giường: 2
 • Bồn tắm: 2
 • Nhà xe: 1
 • 1320 Sq Ft
 • Apartment
Chi tiết
5 năm trước

Modern loft apartment

 • 3.8K/mo
2450 SW 1st St, Miami, FL 33135, USA, 2450 SW 1st St, , Miami, Florida, United States
 • Giường: 1
 • Bồn tắm: 1
 • Nhà xe: 1
 • 1678 Sq Ft
 • Apartment
Chi tiết
5 năm trước

Green view design

 • 3.5K/mo
621 Beacom Blvd, Miami, FL 33135, USA, 621 Beacom Blvd, , Miami, Florida, United States
 • Giường: 1
 • Bồn tắm: 1
 • Nhà xe: 1
 • 1760 Sq Ft
 • Apartment
Chi tiết
5 năm trước

So sánh các bảng liệt kê

So sánh