Los Angeles

14 Danh sách BĐS
Sắp xếp theo:
Nổi bật
 • 1.9K/mo

Modern office space

 • 1.9K/mo
2208 Southwest Dr, Los Angeles, CA 90043, USA, 2208 Southwest Dr, , Los Angeles, California, United States
 • 1900 Sq Ft
 • Office
Chi tiết
5 năm trước
Nổi bật
 • 990K
 • 5.4K/sq ft

Villa with pool

 • 990K
 • 5.4K/sq ft
6111 Brynhurst Ave, Los Angeles, CA 90043, USA, 6111 Brynhurst Ave, , Los Angeles, California, United States
 • Giường: 4
 • Bồn tắm: 1
 • Nhà xe: 1
 • 3410 Sq Ft
 • Villa
Chi tiết
5 năm trước
Nổi bật
 • 9K/Tháng

Office in downtown

 • 9K/Tháng
1417 Glendale Blvd, Los Angeles, CA 90026, USA, 1417 Glendale Blvd, , Los Angeles, California, United States
 • 3100 Sq Ft
 • Office
Chi tiết
5 năm trước

New apartment

 • 2.5K/mo
3215 Overland Ave, Los Angeles, CA, 90034 , 3215 Overland Ave, , Los Angeles, California, United States
 • Giường: 3
 • Bồn tắm: 1
 • Nhà xe: 1
 • 2450 Sq Ft
 • Apartment
Chi tiết
5 năm trước

Ample apartment

 • 1.9K/mo
3617 Clarington Ave, Los Angeles, CA 90034, USA, 3617 Clarington Ave, , Los Angeles, California, United States
 • Giường: 2
 • Bồn tắm: 1
 • Nhà xe: 1
 • 2300 Sq Ft
 • Apartment
Chi tiết
5 năm trước
 • 899K
 • 7.6K/sq ft

Design apartment ocean view

 • 899K
 • 7.6K/sq ft
9854 National Blvd #183, Los Angeles, CA 90034, USA, 9854 National Blvd #183, , Los Angeles, California, United States
 • Giường: 1
 • Bồn tắm: 2
 • Nhà xe: 1
 • 1749 Sq Ft
 • Apartment
Chi tiết
5 năm trước

Renovated apartment at last floor

 • 2.2K/mo
10425 Tabor St, Los Angeles, CA 90034, USA, 10425 Tabor St, , Los Angeles, California, United States
 • Giường: 3
 • Bồn tắm: 2
 • Nhà xe: 1
 • 1500 Sq Ft
 • Apartment
Chi tiết
5 năm trước

Comfortable Villa in Green

 • 1.9K/mo
2955 S Robertson Blvd, Los Angeles, CA 90034, USA, 2955 S Robertson Blvd, , Los Angeles, California, United States
 • Giường: 3
 • Bồn tắm: 1
 • Nhà xe: 1
 • 2180 Sq Ft
 • Single Family Home
Chi tiết
5 năm trước
 • 990K
 • 6K/Tháng

Gorgeous villa bay view

 • 990K
 • 6K/Tháng
5007 San Pedro St, Los Angeles, CA 90011, USA, 5007 San Pedro St, , Los Angeles, California, United States
 • Giường: 2
 • Bồn tắm: 2
 • Nhà xe: 1
 • 2150 Sq Ft
 • Villa
Chi tiết
5 năm trước
 • 880K
 • 6.7K/sq ft

Gorgeous villa for sale

 • 880K
 • 6.7K/sq ft
680 E 47th St, Los Angeles, CA 90011, USA, 680 E 47th St, , Los Angeles, California, United States
 • Giường: 4
 • Bồn tắm: 2
 • Nhà xe: 1
 • 5280 Sq Ft
 • Villa
Chi tiết
5 năm trước

So sánh các bảng liệt kê

So sánh