Chicago

13 Danh sách BĐS
Sắp xếp theo:
Nổi bật
 • 11K/mo

New apartment nice view

 • 11K/mo
8100 S Ashland Ave, Chicago, IL 60620, USA, 8100 S Ashland Ave, , Chicago, Illinois, United States
 • Giường: 3
 • Bồn tắm: 1
 • Nhà xe: 1
 • 1789 Sq Ft
 • Apartment
Chi tiết
5 năm trước
 • 670K$
 • 1.3K$/Tháng

Single family home

 • 670K$
 • 1.3K$/Tháng
3001 W Ainslie St, Chicago, IL 60625, USA, 3001 W Ainslie St, Chicago, IL 60625, USA, , Chicago, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam
 • Giường: 4
 • Bồn tắm: 2
 • Nhà xe: 1
 • 1200 Sq Ft
 • Single Family Home
Chi tiết
5 năm trước
 • 450K
 • 2.8K/sq ft

Modern apartment

 • 450K
 • 2.8K/sq ft
4885 N Francisco Ave, Chicago, IL 60625, USA, 4885 N Francisco Ave, , Chicago, Illinois, United States
 • Giường: 1
 • Bồn tắm: 2
 • Nhà xe: 1
 • 2149 Sq Ft
 • Apartment
Chi tiết
5 năm trước
 • 11.5K/mo

Family home

 • 11.5K/mo
3047 W Argyle St, Chicago, IL 60625, USA, 3047 W Argyle St, , Chicago, Illinois, United States
 • Giường: 4
 • Bồn tắm: 2
 • Nhà xe: 1
 • 4300 Sq Ft
 • Single Family Home
Chi tiết
5 năm trước
 • 250K
 • 2.3K/sq ft

Relaxing studio

 • 250K
 • 2.3K/sq ft
13701 S Stewart Ave, Riverdale, IL 60827, USA, 13701 S Stewart Ave, , Chicago, Illinois, United States
 • Giường: 2
 • Bồn tắm: 2
 • Nhà xe: 1
 • 2700 Sq Ft
 • Studio
Chi tiết
5 năm trước

Modern studio

 • 12K/mo
13555 S Wentworth Ave, Riverdale, IL 60827, USA, 13555 S Wentworth Ave, , Chicago, Illinois, United States
 • Giường: 2
 • Bồn tắm: 1
 • Nhà xe: 1
 • 3780 Sq Ft
 • Studio
Chi tiết
5 năm trước
 • 990K
 • 31K/sq ft

Amazing villa bay front

 • 990K
 • 31K/sq ft
13801 S School St, Riverdale, IL 60827, USA, 13801 S School St, , Chicago, Illinois, United States
 • Giường: 4
 • Bồn tắm: 3
 • Nhà xe: 1
 • 2200 Sq Ft
 • Villa
Chi tiết
5 năm trước

Gorgeous villa

 • 25K/mo
4761 N Clark St, Chicago, IL 60640, USA, 4761 N Clark St, , Chicago, Illinois, United States
 • Giường: 6
 • Bồn tắm: 3
 • Nhà xe: 1
 • 4300 Sq Ft
 • Villa
Chi tiết
5 năm trước
 • 550K
 • 2.3K/sq ft

Comfortable family home

 • 550K
 • 2.3K/sq ft
1345 W Argyle St, Chicago, IL 60640, USA, 1345 W Argyle S, , Chicago, Illinois, United States
 • Giường: 2
 • Bồn tắm: 2
 • Nhà xe: 1
 • 2760 Sq Ft
 • Single Family Home
Chi tiết
5 năm trước
 • 670K
 • 6.5K/sq ft

Equestrian family home

 • 670K
 • 6.5K/sq ft
4746 N Racine Ave, Chicago, IL 60640, USA, 4746 N Racine Ave, , Chicago, Illinois, United States
 • Giường: 4
 • Bồn tắm: 2
 • Nhà xe: 1
 • 1200 Sq Ft
 • Single Family Home
Chi tiết
5 năm trước

So sánh các bảng liệt kê

So sánh