10 Danh sách BĐS
Sắp xếp theo:
Nổi bật
 • 990K
 • 5.4K/sq ft

Villa with pool

 • 990K
 • 5.4K/sq ft
6111 Brynhurst Ave, Los Angeles, CA 90043, USA, 6111 Brynhurst Ave, , Los Angeles, California, United States
 • Giường: 4
 • Bồn tắm: 1
 • Nhà xe: 1
 • 3410 Sq Ft
 • Villa
Chi tiết
5 năm trước
Nổi bật
 • 1.6M
 • 15K/sq ft

Equestrian Villa

 • 1.6M
 • 15K/sq ft
3385 Pan American Dr, Miami, FL 33133, USA, 3385 Pan American Dr, , Miami, Florida, United States
 • Giường: 4
 • Bồn tắm: 2
 • Nhà xe: 1
 • 1200 Sq Ft
 • Villa
Chi tiết
5 năm trước
 • 990K
 • 6K/Tháng

Gorgeous villa bay view

 • 990K
 • 6K/Tháng
5007 San Pedro St, Los Angeles, CA 90011, USA, 5007 San Pedro St, , Los Angeles, California, United States
 • Giường: 2
 • Bồn tắm: 2
 • Nhà xe: 1
 • 2150 Sq Ft
 • Villa
Chi tiết
5 năm trước
 • 880K
 • 6.7K/sq ft

Gorgeous villa for sale

 • 880K
 • 6.7K/sq ft
680 E 47th St, Los Angeles, CA 90011, USA, 680 E 47th St, , Los Angeles, California, United States
 • Giường: 4
 • Bồn tắm: 2
 • Nhà xe: 1
 • 5280 Sq Ft
 • Villa
Chi tiết
5 năm trước
 • 990K
 • 31K/sq ft

Amazing villa bay front

 • 990K
 • 31K/sq ft
13801 S School St, Riverdale, IL 60827, USA, 13801 S School St, , Chicago, Illinois, United States
 • Giường: 4
 • Bồn tắm: 3
 • Nhà xe: 1
 • 2200 Sq Ft
 • Villa
Chi tiết
5 năm trước

Gorgeous villa

 • 25K/mo
4761 N Clark St, Chicago, IL 60640, USA, 4761 N Clark St, , Chicago, Illinois, United States
 • Giường: 6
 • Bồn tắm: 3
 • Nhà xe: 1
 • 4300 Sq Ft
 • Villa
Chi tiết
5 năm trước
 • 7.6M
 • 18.9K/sq ft

Villa relaxing green view

 • 7.6M
 • 18.9K/sq ft
500 NW 36th St, Miami, FL 33127, USA, 500 NW 36th St, , Miami, Florida, United States
 • Giường: 3
 • Bồn tắm: 2
 • Nhà xe: 1
 • 2540 Sq Ft
 • Villa
Chi tiết
5 năm trước
 • 3.9M
 • 17.5K/sq ft

Villa with pool for sale

 • 3.9M
 • 17.5K/sq ft
3606 NW 5 Ave, Miami, FL 33127, USA, 3606 NW 5 Ave, , Miami, Florida, United States
 • Giường: 5
 • Bồn tắm: 2
 • Nhà xe: 1
 • 3450 Sq Ft
 • Villa
Chi tiết
5 năm trước
 • 1.8M
 • 7.5K/sq ft

Villa for sale

 • 1.8M
 • 7.5K/sq ft
278 NW 36th St, Miami, FL 33127, USA, 278 NW 36th St, , Miami, Florida, United States
 • Giường: 4
 • Bồn tắm: 2
 • Nhà xe: 1
 • 4100 Sq Ft
 • Villa
Chi tiết
5 năm trước
 • 3.7M
 • 9.9K/sq ft

Historic villa

 • 3.7M
 • 9.9K/sq ft
3401 NW 7th Ave, Miami, FL 33127, USA, 3401 NW 7th Ave, , Miami, Florida, United States
 • Giường: 2
 • Bồn tắm: 2
 • Nhà xe: 1
 • 2170 Sq Ft
 • Villa
Chi tiết
5 năm trước

So sánh các bảng liệt kê

So sánh