Studio

7 Danh sách BĐS
Sắp xếp theo:
Nổi bật
 • 540K
 • 3.7K/sq ft

Renovated studio

 • 540K
 • 3.7K/sq ft
194 Mercer Street, 627 Broadway, New York, NY 10012, USA, 194 Mercer Street, , New York, New York, United States
 • Giường: 4
 • Bồn tắm: 2
 • Nhà xe: 1
 • 1200 Sq Ft
 • Studio
Chi tiết
5 năm trước
 • 570K
 • 2.7K/sq ft

Awesome studio

 • 570K
 • 2.7K/sq ft
1308 E 49th St, Los Angeles, CA 90011, USA, 1308 E 49th St, , Los Angeles, California, United States
 • Giường: 4
 • Bồn tắm: 2
 • Nhà xe: 1
 • 3400 Sq Ft
 • Studio
Chi tiết
5 năm trước
 • 250K
 • 2.3K/sq ft

Relaxing studio

 • 250K
 • 2.3K/sq ft
13701 S Stewart Ave, Riverdale, IL 60827, USA, 13701 S Stewart Ave, , Chicago, Illinois, United States
 • Giường: 2
 • Bồn tắm: 2
 • Nhà xe: 1
 • 2700 Sq Ft
 • Studio
Chi tiết
5 năm trước

Modern studio

 • 12K/mo
13555 S Wentworth Ave, Riverdale, IL 60827, USA, 13555 S Wentworth Ave, , Chicago, Illinois, United States
 • Giường: 2
 • Bồn tắm: 1
 • Nhà xe: 1
 • 3780 Sq Ft
 • Studio
Chi tiết
5 năm trước

Contemporary studio

 • 16K/mo
1817 W 80th St, Chicago, IL 60620, USA, 1817 W 80th St, , Chicago, Illinois, United States
 • Giường: 3
 • Bồn tắm: 3
 • Nhà xe: 1
 • 2700 Sq Ft
 • Studio
Chi tiết
5 năm trước
 • 967K
 • 9.8K/sq ft

Design place apartment

 • 967K
 • 9.8K/sq ft
Sackett St, Brooklyn, NY 07304, USA, Sackett St, , New York, New York, United States
 • Giường: 5
 • Bồn tắm: 3
 • Nhà xe: 1
 • 3890 Sq Ft
 • Studio
Chi tiết
5 năm trước
 • 456K
 • 2.9K/sq ft

Ample studio at last floor

 • 456K
 • 2.9K/sq ft
Nassau St, New York, NY, USA, Nassau St, , New York, New York, United States
 • Giường: 3
 • Bồn tắm: 2
 • Nhà xe: 1
 • 1560 Sq Ft
 • Studio
Chi tiết
5 năm trước

So sánh các bảng liệt kê

So sánh