Single Family Home

12 Danh sách BĐS
Sắp xếp theo:
Nổi bật
 • 590K
 • 3.5K/sq ft

Guaranteed modern home

 • 590K
 • 3.5K/sq ft
905 Brickell Bay Dr, Miami, FL 33131, USA, 905 Brickell Bay Dr, , Miami, Florida, United States
 • Giường: 3
 • Bồn tắm: 2
 • Nhà xe: 1
 • 3410 Sq Ft
 • Single Family Home
Chi tiết
5 năm trước
Nổi bật
 • 459K
 • 2.6K/sq ft

New home for sale

 • 459K
 • 2.6K/sq ft
100 Chopin Plaza, Miami, FL 33131, USA, 100 Chopin Plaza, , Miami, Florida, United States
 • Giường: 4
 • Bồn tắm: 2
 • Nhà xe: 1
 • 1200 Sq Ft
 • Single Family Home
Chi tiết
5 năm trước
 • 670K$
 • 1.3K$/Tháng

Single family home

 • 670K$
 • 1.3K$/Tháng
3001 W Ainslie St, Chicago, IL 60625, USA, 3001 W Ainslie St, Chicago, IL 60625, USA, , Chicago, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam
 • Giường: 4
 • Bồn tắm: 2
 • Nhà xe: 1
 • 1200 Sq Ft
 • Single Family Home
Chi tiết
5 năm trước

Comfortable Villa in Green

 • 1.9K/mo
2955 S Robertson Blvd, Los Angeles, CA 90034, USA, 2955 S Robertson Blvd, , Los Angeles, California, United States
 • Giường: 3
 • Bồn tắm: 1
 • Nhà xe: 1
 • 2180 Sq Ft
 • Single Family Home
Chi tiết
5 năm trước
 • 760K
 • 3.2K/sq ft

Modern wood home

 • 760K
 • 3.2K/sq ft
1435 Logan St, Los Angeles, CA 90026, USA, 1435 Logan St, , Los Angeles, California, United States
 • Giường: 4
 • Bồn tắm: 1
 • Nhà xe: 1
 • 2600 Sq Ft
 • Single Family Home
Chi tiết
5 năm trước
 • 11.5K/mo

Family home

 • 11.5K/mo
3047 W Argyle St, Chicago, IL 60625, USA, 3047 W Argyle St, , Chicago, Illinois, United States
 • Giường: 4
 • Bồn tắm: 2
 • Nhà xe: 1
 • 4300 Sq Ft
 • Single Family Home
Chi tiết
5 năm trước
 • 550K
 • 2.3K/sq ft

Comfortable family home

 • 550K
 • 2.3K/sq ft
1345 W Argyle St, Chicago, IL 60640, USA, 1345 W Argyle S, , Chicago, Illinois, United States
 • Giường: 2
 • Bồn tắm: 2
 • Nhà xe: 1
 • 2760 Sq Ft
 • Single Family Home
Chi tiết
5 năm trước
 • 670K
 • 6.5K/sq ft

Equestrian family home

 • 670K
 • 6.5K/sq ft
4746 N Racine Ave, Chicago, IL 60640, USA, 4746 N Racine Ave, , Chicago, Illinois, United States
 • Giường: 4
 • Bồn tắm: 2
 • Nhà xe: 1
 • 1200 Sq Ft
 • Single Family Home
Chi tiết
5 năm trước
 • 870K
 • 8.5K/sq ft

Single family home

 • 870K
 • 8.5K/sq ft
7952 S Ashland Ave, Chicago, IL 60620, USA, 7952 S Ashland Ave, , Chicago, Illinois, United States
 • Giường: 5
 • Bồn tắm: 3
 • Nhà xe: 1
 • 3170 Sq Ft
 • Single Family Home
Chi tiết
5 năm trước
 • 890K
 • 3.7K/sq ft

Amazing home for family

 • 890K
 • 3.7K/sq ft
501 Brickell Key Dr STE 400, Miami, FL 33131, USA, 501 Brickell Key Dr STE 400, , Miami, Florida, United States
 • Giường: 3
 • Bồn tắm: 2
 • Nhà xe: 1
 • 1450 Sq Ft
 • Single Family Home
Chi tiết
5 năm trước

So sánh các bảng liệt kê

So sánh