3 Danh sách BĐS
Sắp xếp theo:
Nổi bật
 • 3.6K/mo

Commercial central shop

 • 3.6K/mo
Marcy Av, Brooklyn, NY 11211, USA, Marcy Av, Brooklyn, , New York, New York, United States
 • 2350 Sq Ft
 • Shop
Chi tiết
5 năm trước

Retail space

 • 1.8K/mo
Grand St, New York, NY, USA, Grand St, , New York, New York, United States
 • 1340 Sq Ft
 • Shop
Chi tiết
5 năm trước
 • 890K
 • 3.7K/sq ft

Small shop

 • 890K
 • 3.7K/sq ft
Vesey St, New York, NY, USA, Vesey St, New York, NY, USA, , New York, New York, United States
 • 1200 Sq Ft
 • Shop
Chi tiết
5 năm trước

So sánh các bảng liệt kê

So sánh