Residential

46 Danh sách BĐS
Sắp xếp theo:
Nổi bật
 • 990K
 • 5.4K/sq ft

Villa with pool

 • 990K
 • 5.4K/sq ft
6111 Brynhurst Ave, Los Angeles, CA 90043, USA, 6111 Brynhurst Ave, , Los Angeles, California, United States
 • Giường: 4
 • Bồn tắm: 1
 • Nhà xe: 1
 • 3410 Sq Ft
 • Villa
Chi tiết
5 năm trước
Nổi bật
 • 11K/mo

New apartment nice view

 • 11K/mo
8100 S Ashland Ave, Chicago, IL 60620, USA, 8100 S Ashland Ave, , Chicago, Illinois, United States
 • Giường: 3
 • Bồn tắm: 1
 • Nhà xe: 1
 • 1789 Sq Ft
 • Apartment
Chi tiết
5 năm trước
Nổi bật
 • 876K
 • 7.6K/sq ft

Design apartment

 • 876K
 • 7.6K/sq ft
Quincy St, Brooklyn, NY, USA, Quincy St, , New York, New York, United States
 • Giường: 3
 • Bồn tắm: 2
 • Nhà xe: 1
 • 2560 Sq Ft
 • Apartment
Chi tiết
5 năm trước
Nổi bật
 • 540K
 • 3.7K/sq ft

Renovated studio

 • 540K
 • 3.7K/sq ft
194 Mercer Street, 627 Broadway, New York, NY 10012, USA, 194 Mercer Street, , New York, New York, United States
 • Giường: 4
 • Bồn tắm: 2
 • Nhà xe: 1
 • 1200 Sq Ft
 • Studio
Chi tiết
5 năm trước
Nổi bật
 • 590K
 • 3.5K/sq ft

Guaranteed modern home

 • 590K
 • 3.5K/sq ft
905 Brickell Bay Dr, Miami, FL 33131, USA, 905 Brickell Bay Dr, , Miami, Florida, United States
 • Giường: 3
 • Bồn tắm: 2
 • Nhà xe: 1
 • 3410 Sq Ft
 • Single Family Home
Chi tiết
5 năm trước
Nổi bật
 • 459K
 • 2.6K/sq ft

New home for sale

 • 459K
 • 2.6K/sq ft
100 Chopin Plaza, Miami, FL 33131, USA, 100 Chopin Plaza, , Miami, Florida, United States
 • Giường: 4
 • Bồn tắm: 2
 • Nhà xe: 1
 • 1200 Sq Ft
 • Single Family Home
Chi tiết
5 năm trước
Nổi bật
 • 4.5K/mo

Light and modern apartment

 • 4.5K/mo
2436 SW 8th St, Miami, FL 33135, USA, 2436 SW 8th St, , Miami, Florida, United States
 • Giường: 4
 • Bồn tắm: 2
 • Nhà xe: 1
 • 1200 Sq Ft
 • Apartment
Chi tiết
5 năm trước
Nổi bật
 • 1.6M
 • 15K/sq ft

Equestrian Villa

 • 1.6M
 • 15K/sq ft
3385 Pan American Dr, Miami, FL 33133, USA, 3385 Pan American Dr, , Miami, Florida, United States
 • Giường: 4
 • Bồn tắm: 2
 • Nhà xe: 1
 • 1200 Sq Ft
 • Villa
Chi tiết
5 năm trước
 • 670K$
 • 1.3K$/Tháng

Single family home

 • 670K$
 • 1.3K$/Tháng
3001 W Ainslie St, Chicago, IL 60625, USA, 3001 W Ainslie St, Chicago, IL 60625, USA, , Chicago, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam
 • Giường: 4
 • Bồn tắm: 2
 • Nhà xe: 1
 • 1200 Sq Ft
 • Single Family Home
Chi tiết
5 năm trước

New apartment

 • 2.5K/mo
3215 Overland Ave, Los Angeles, CA, 90034 , 3215 Overland Ave, , Los Angeles, California, United States
 • Giường: 3
 • Bồn tắm: 1
 • Nhà xe: 1
 • 2450 Sq Ft
 • Apartment
Chi tiết
5 năm trước

So sánh các bảng liệt kê

So sánh