Apartment

17 Danh sách BĐS
Sắp xếp theo:
Nổi bật
 • 11K/mo

New apartment nice view

 • 11K/mo
8100 S Ashland Ave, Chicago, IL 60620, USA, 8100 S Ashland Ave, , Chicago, Illinois, United States
 • Giường: 3
 • Bồn tắm: 1
 • Nhà xe: 1
 • 1789 Sq Ft
 • Apartment
Chi tiết
5 năm trước
Nổi bật
 • 876K
 • 7.6K/sq ft

Design apartment

 • 876K
 • 7.6K/sq ft
Quincy St, Brooklyn, NY, USA, Quincy St, , New York, New York, United States
 • Giường: 3
 • Bồn tắm: 2
 • Nhà xe: 1
 • 2560 Sq Ft
 • Apartment
Chi tiết
5 năm trước
Nổi bật
 • 4.5K/mo

Light and modern apartment

 • 4.5K/mo
2436 SW 8th St, Miami, FL 33135, USA, 2436 SW 8th St, , Miami, Florida, United States
 • Giường: 4
 • Bồn tắm: 2
 • Nhà xe: 1
 • 1200 Sq Ft
 • Apartment
Chi tiết
5 năm trước

New apartment

 • 2.5K/mo
3215 Overland Ave, Los Angeles, CA, 90034 , 3215 Overland Ave, , Los Angeles, California, United States
 • Giường: 3
 • Bồn tắm: 1
 • Nhà xe: 1
 • 2450 Sq Ft
 • Apartment
Chi tiết
5 năm trước

Ample apartment

 • 1.9K/mo
3617 Clarington Ave, Los Angeles, CA 90034, USA, 3617 Clarington Ave, , Los Angeles, California, United States
 • Giường: 2
 • Bồn tắm: 1
 • Nhà xe: 1
 • 2300 Sq Ft
 • Apartment
Chi tiết
5 năm trước
 • 899K
 • 7.6K/sq ft

Design apartment ocean view

 • 899K
 • 7.6K/sq ft
9854 National Blvd #183, Los Angeles, CA 90034, USA, 9854 National Blvd #183, , Los Angeles, California, United States
 • Giường: 1
 • Bồn tắm: 2
 • Nhà xe: 1
 • 1749 Sq Ft
 • Apartment
Chi tiết
5 năm trước

Renovated apartment at last floor

 • 2.2K/mo
10425 Tabor St, Los Angeles, CA 90034, USA, 10425 Tabor St, , Los Angeles, California, United States
 • Giường: 3
 • Bồn tắm: 2
 • Nhà xe: 1
 • 1500 Sq Ft
 • Apartment
Chi tiết
5 năm trước

Contemporary apartment

 • 13K/mo
5723 Morgan Ave, Los Angeles, CA 90011, USA, 5723 Morgan Ave, , Los Angeles, California, United States
 • Giường: 4
 • Bồn tắm: 2
 • Nhà xe: 1
 • 1200 Sq Ft
 • Apartment
Chi tiết
5 năm trước
 • 450K
 • 2.8K/sq ft

Modern apartment

 • 450K
 • 2.8K/sq ft
4885 N Francisco Ave, Chicago, IL 60625, USA, 4885 N Francisco Ave, , Chicago, Illinois, United States
 • Giường: 1
 • Bồn tắm: 2
 • Nhà xe: 1
 • 2149 Sq Ft
 • Apartment
Chi tiết
5 năm trước
 • 97K
 • 6.4K/sq ft

Modern Apartment

 • 97K
 • 6.4K/sq ft
4936 N Broadway St, Chicago, IL 60640, USA, 4936 N Broadway St, , Chicago, Illinois, New York, United States
 • Giường: 1
 • Bồn tắm: 2
 • Nhà xe: 1
 • 1560 Sq Ft
 • Apartment
Chi tiết
5 năm trước

So sánh các bảng liệt kê

So sánh